Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון אינטגרלים




התוצאה:

מחשבון אינטגרלים

מחשבון אינטגרלים הוא כלי מתמטי המשמש לחישוב ערכי האינטגרל של פונקציות מסוימות. אינטגרל הוא הפוך של תפוקה, ומייצג את השטח הכלוא בין קו המקווקו וציר ה-X בגרף של הפונקציה. בעזרת המחשבון, ניתן למצוא את האינטגרלים בצורה די פשוטה ומהירה.

מחשבון אינטגרלים: כלי חשיבה מתקדם לחישוב ערכים מדויקים של אינטגרלים.
מחשבון אינטגרלים: כלי חשיבה מתקדם לחישוב ערכים מדויקים של אינטגרלים.

סוגים שונים של מחשבונים אינטגרלים

קיימים מספר רב של מחשבונים אינטגרלים הזמינים ברשת. אלה מובנים בדרך כלל בתוך מנועי חישוב ותוכנות מתמטיות וניתן להשתמש בהם במסגרת תוכניות כמו Excel או Matlab. כמו כן, קיימים מחשבונים אינטגרלים מקוונים שניתן להשתמש בהם ישירות מהדפדפן.

להלן כמה דוגמאות למחשבונים אינטגרלים פופולריים:

 • Wolfram Alpha: אחד המחשבונים המוכרים ביותר, המציע מגוון רחב של פונקציות ואפשרויות חישוב.
 • Symbolab: מחשבון חכם המתמחה בפתרון פונקציות מורכבות ומסובכות.
 • Desmos: אינטגרטור מתמטי מקוון המאפשר גם ליצור גרפים ולבצע מספר פעולות נוספות.

דוגמאות ומקרים מעניינים

נראה כי תחום רחב בו ניתן להשתמש במחשבון אינטגרלים הוא בפתרון בעיות מתמטיות ופיזיקליות. הנה כמה מקרים מעניינים בהם ניתן להשתמש במחשבון אינטגרלים:

1. חישוב שטח תחום חפוז

נניח שיש לנו פונקציה f(x) שמתארת את גובה המים באגם בשלב זמן מסוים. נרצה לחשב את השטח הכלוא בין הגרף של הפונקציה לבין ציר ה-X במהלך תקופת זמן מסוימת. בעזרת מחשבון האינטגרלים, ניתן למצוא את האינטגרל המסוים הנדרש ולחשב את השטח בצורה די פשוטה.

2. חישוב ערך הפונקציה

במקרים רבים, ישנם מקרים בהם יש לנו את הפונקציה עצמה, אך אין לנו את הנגזרת שלה. בעזרת מחשבון האינטגרלים, ניתן למצוא את הפונקציה המקורית ולחשב את הערך שלה בנקודות שונות בצורה מדויקת.

3. חישוב שטח בין שתי עקומות

לעיתים קיימות שני גרפים של פונקציות ורוצים לחשב את השטח הכלוא ביניהם. בעזרת מחשבון האינטגרלים, ניתן למצוא את השטח המבוקש בצורה מדויקת, תוך חישוב האינטגרל של הפונקציה החזקה והפונקציה החלשה.

דוגמה מעשית

נניח שאנחנו רוצים לחשב את השטח הכלוא בין הגרף של הפונקציה f(x) = x^2 לבין ציר ה-X על גבי טווח הערכים 0 < x < 3.

נשים לב כי לפונקציה יש נגזרת פשוטה מאוד, שהיא f'(x) = 2x. לכן, ניתן לבצע את החישוב בצורה ידנית על ידי חישוב האינטגרל:

אנו רוצים לחשב את האינטגרל המסוים:

03 x^2 dx

לפי כלל החישוב של אינטגרל מסוים, נצטרך לחשב את התפוקה של הפונקציה בכל נקודה בטווח הערכים ולחבר את התוצאות:

03 x^2 dx = [x^3/3] (from 0 to 3) = (3^3/3) - (0^3/3) = 27/3 = 9

לכן, השטח הכלוא בין הגרף לבין ציר ה-X הוא 9.

מחשבון אינטגרלים הוא כלי חשוב לחישוב אינטגרלים. ישנם מספר סוגים של מחשבוני אינטגרלים:

 • מחשבוני אינטגרלים סימבוליים - אלה מאפשרים להזין ביטוי סימבולי של הפונקציה שרוצים לחשב את האינטגרל שלה, והתוכנה מבצעת חישוב סימבולי של האינטגרל.
 • מחשבוני אינטגרלים גרפיים - במחשבונים אלה מזינים פונקציה בצורה גרפית, על ידי שרטוט העקומה, והתוכנה מחשבת את האינטגרל על סמך התיאור הגרפי.
 • מחשבוני אינטגרלים נומריים - מחשבונים אלה מאפשרים להזין נקודות בודדות על הפונקציה, והתוכנה משתמשת בשיטות נומריות כדי לאמוד את הפונקציה ולחשב את האינטגרל.

יתרונותיהם העיקריים של מחשבוני אינטגרלים הם:

 • חיסכון בזמן חישוב מול ביצוע חישובי אינטגרלים ידניים
 • מניעת טעויות חישוב העלולות לקרות בחישוב ידני
 • יכולת לחשב אינטגרלים מורכבים שקשה או בלתי אפשרי לפתור ידנית
 • שימושים בתחומים רבים כמו הנדסה, פיזיקה, כלכלה ועוד

עם זאת, ישנם גם מספר חסרונות למחשבוני אינטגרלים:

 • הסתמכות עיוורת על התוצאות ללא הבנה של התהליכים המתמטיים
 • אפשרות לטעויות בהזנת הנתונים או בפרשנות התוצאות
 • אי התאמה לחלק מהבעיות המעשיות שדורשות התייחסות לתנאי שפה והנחות יסוד

לסיכום, מחשבוני אינטגרלים הם כלי חשוב ושימושי למי שלומד חשבון אינטגרלי או עוסק בתחומים בהם משתמשים באינטגרלים. עם זאת, יש להשתמש בהם בצורה נבונה תוך הבנה של העקרונות המתמטיים שמאחורי החישובים.

מחשבון אינטגרלים: כלי מתקדם לחישוב ערכים של פונקציות מורכבות.
מחשבון אינטגרלים: כלי מתקדם לחישוב ערכים של פונקציות מורכבות.

מסקנה

מחשבון אינטגרלים הוא כלי עוצמתי שמאפשר לחשב את האינטגרלים של פונקציות בצורה מדויקת. בעזרת המחשבון, ניתן לפתור בעיות מתמטיות ופיזיקליות, לחשב שטחים וערכים של פונקציות ולבצע חישובים נוספים בצורה יעילה ומהירה. כל תלמיד מתמטיקה וחובב מתמטיקה יכול ליהנות משימוש במחשבון האינטגרלים ולמצוא בו כלי יעיל לפתרון בעיות מורכבות וחישובים מדויקים.

מחשבון אינטגרלים משמש בעיקר בחישוב שטחים תת-מסומנים ושטחים כוללים של צורות גיאומטריות, חישוב נפחים, ומציאת פתרונות למשוואות דיפרנציאליות.
ההבנה המרכזית במחשבון אינטגרלים היא חישוב האינטגרל של פונקציה מסוימת, המייצג את שטח התת-מסומן של הפונקציה תחת הגרף שלה.
קיימות מספר טכניקות ושיטות לחישוב אינטגרלים במחשבון, כוללות את השיטה של חילוק המרחב לקטעים קטנים, שיטת חיתוך ותפסור של הקטעים לקטעים יותר קטנים, ושיטות נוספות של ניבוי וחישוב.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים