Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון משכנתא


תוצאות:

תשלום חודשי:

סך הריבית:

סך החזר:

מועד סיום המשכנתא:

מחשבון משכנתא

ברוכים הבאים למאמר זה המציג את מחשבון המשכנתא, כלי חשוב לכל אדם שמתכנן לרכוש נכס ובשימושו הוא מעוניין לדעת את ההוצאות והתשלומים החודשיים שיידרש לשלם במידה ויבחר לקחת משכנתא. במאמר זה, נציג את מחשבון המשכנתא הנפוץ ביותר, ונסביר בצורה מפורטת איך להשתמש בו.

מחשבון משכנתא: כלי מועיל לחישוב ההון עם משאבי הלוואה
מחשבון משכנתא: כלי מועיל לחישוב ההון עם משאבי הלוואה

מהי משכנתא?

משכנתא היא סוג של הלוואה שניתן לקבל מבנק או מגוף ממשלתי לרכישת נכס נדל"ן. כאשר אדם מעוניין לרכוש בית או דירה, ואין לו את הכסף הנדרש בכדי לשלם על הנכס בפעם אחת, הוא יכול לפנות לבנק ולבקש משכנתא. הבנק, בתמורה לתשלומים חודשיים, נותן לו את הסכום הנדרש לרכישת הנכס. המשכנתא משמשת כגיבוי לבנק, ובמידה והלקוח לא שולם את התשלומים, הבנק יכול לתבוע את הנכס כתגמול על ההלוואה המנותקת.

מחשבון משכנתא – הסבר ושימוש

מחשבון משכנתא הוא כלי מאוד שימושי לכל מי שמתכנן לקחת משכנתא לרכישת נכס נדל"ן. הוא מציג את ההוצאות החודשיות הדרושות לשלם כחלק מההלוואה, ומסייע לך להבין האם אתה יכול להרשות לעצמך לקחת את ההלוואה, ובאיזה גובה. כלומר, המחשבון מאפשר לך לבצע חישובים כדי להבין את ההשפעה של תשלומי המשכנתא על התקציב החודשי שלך.

כיצד להשתמש במחשבון משכנתא?

השימוש במחשבון משכנתא פשוט מאוד. עליך להכניס את הפרטים הבאים:

 • גובה ההלוואה שאתה מתכנן לקחת
 • שכרך החודשי
 • ריבית המשכנתא
 • משך ההלוואה בשנים

לאחר הזנת כל הפרטים, המחשבון יחשב לך את התשלומים החודשיים הדרושים כחלק מההלוואה. ניתן גם להזין פרטים נוספים כמו עלויות ביטוח, והמחשבון יחשב אותם כחלק מהתשלום החודשי.

דוגמה 1: מחשבון משכנתא

ננסה להבין כיצד עובד מחשבון המשכנתא בדוגמה הבאה: אדם מתכנן לקחת משכנתא בגובה של 500,000 ש"ח למשך 20 שנה. השכר החודשי שלו הוא 10,000 ש"ח. הריבית המשכנתא היא 3%.

טבלת תשלומים החודשיים
שנה ריבית פריטיות סך הכל
1 15,000 35,328 50,328
2 14,500 35,828 50,328
3 14,000 36,328 50,328
4 13,500 36,828 50,328

כפי שניתן לראות בדוגמה הזו, תשלומים החודשיים משתנים עם עבר השנים. בשנה הראשונה, יש לשלם סך כולל של 50,328 ש"ח, ובשנה השנייה יש לשלם 50,328 ש"ח. הסכום החודשי הוא פחות או יותר קבוע, אך התשלומים פרטיים משתנים, כאשר בשנה הראשונה נדרשת החזר ריבית גבוה יותר.

דוגמה 2: מחשבון משכנתא

בדוגמה הבאה, נציג סכום משכנתא זהה, אך עם ריבית שונה. שכר הלקוח יותר גבוה – 20,000 ש"ח, ומשך ההלוואה יותר קצר – 10 שנים.

טבלת תשלומים החודשיים
שנה ריבית פריטיות סך הכל
1 15,000 35,328 50,328
2 14,500 35,828 50,328
3 14,000 36,328 50,328
4 13,500 36,828 50,328

כפי שניתן לראות, למרות שסכום המשכנתא זהה, התשלומים החודשיים הם גבוהים יותר כתוצאה מהריבית הגבוהה יותר. בנוסף, בשנה הראשונה נדרש לשלם 50,328 ש"ח, כלומר יותר מחצי מתשלומי השנה הראשונה בדוגמה הקודמת.

מחשבון משכנתא – כלים ויתרונות

מחשבון משכנתא הוא כלי חשוב לכל מתכנן רכישת נכס נדל"ן. בעזרתו, תוכל לבצע חישובים כדי להבין את ההשפעה של תשלומי המשכנתא על תקציבך החודשי. כמו כן, תוכל לבחון גם תנאים נוספים כמו ריבית, משך ההלוואה ועלויות נוספות. בכך, יהיה לך חשיבות גדולה יותר על ההחלטה לקחת או לא לקחת את ההלוואה המשכנתאית.

חישוב המשכנתא

מחשבון משכנתא הוא כלי חשוב שעוזר לך לחשב ולהבין טוב יותר מהי המשכנתא שתוכל להרשות לעצמך. בעזרת המחשבון תוכל לבדוק מספר תרחישים עם סכומי משכנתא, תקופות הלוואה וריביות שונות.

צעדים בחישוב המשכנתא

כדי להשתמש במחשבון משכנתא, עליך לבצע מספר צעדים פשוטים:

 1. הזן את סכום המשכנתא המבוקש – מהו סכום המשכנתא שהיית רוצה לקחת. בדרך כלל הסכום נע בין מאות אלפי שקלים למיליוני שקלים, בהתאם ליכולת החזר המשכנתא שלך.
 2. בחר את משך תקופת המשכנתא – משכנתאות ניתנות בדרך כלל לתקופה של בין 5 ל-30 שנה. ככל שהתקופה ארוכה יותר, כך גובה התשלום החודשי יורד.
 3. הזן את הריבית השנתית – הריבית הממוצעת כיום נעה בין 2% ל-5%.
 4. הזן את שיעור ההון העצמי שברשותך – בדרך כלל נדרש הון עצמי של לפחות 20%-25% מערך הנכס.

חישוב גובה התשלום החודשי

לאחר שהזנת את כל הנתונים, המחשבון יחשב עבורך את גובה התשלום החודשי שתצטרך לשלם על המשכנתא. התשלום החודשי כולל את הריבית ואת החזר קרן המשכנתא בתשלומים קבועים על פני כל תקופת המשכנתא.כך תוכל לדעת אם גובה התשלום החודשי מתאים לתקציב שלך לאורך זמן או שכדאי לך לבחור במשכנתא עם תנאים אחרים.

בדיקת יכולת החזר המשכנתא שלך

חשוב לא רק לחשב את גובה התשלום החודשי, אלא גם לבדוק האם יש ביכולתך לעמוד בתשלומים הללו לאורך כל תקופת המשכנתא.כלל אצבע גורס כי משק בית ממוצע יכול להקדיש עד 40% מהכנסתו נטו לתשלומי משכנתא. כלומר, אם הכנסתכם נטו היא 10,000 ש"ח, תוכלו להקדיש עד 4,000 ש"ח בחודש לתשלומי המשכנתא.אם גובה התשלום החודשי עולה על 40% מההכנסה נטו שלכם, סביר להניח שתתקשו לעמוד בהחזרי המשכנתא לאורך זמן. במקרה כזה כדאי לשקול משכנתא עם תנאים נוחים יותר או נכס זול יותר.

גורמים המשפיעים על גובה המשכנתא

ישנם מספר גורמים עיקריים שמשפיעים על גובה המשכנתא שתוכל לקבל:

 • הכנסתכם החודשית נטו – ככל שהיא גבוהה יותר, כך תוכלו להרשות לעצמכם משכנתא גדולה יותר.
 • הון עצמי – ככל שיש ברשותכם הון עצמי גבוה יותר לרכישת הנכס, כך ניתן יהיה לאשר לכם משכנתא גדולה יותר.
 • גיל המועמדים למשכנתא – ככל שגיל המועמדים צעיר יותר, כך ניתן לאשר משכנתא לתקופה ארוכה יותר.
 • מספר הנפשות במשק הבית – ככל שיש יותר מפרנסים במשק הבית, כך גדלה היכולת להחזיר משכנתא גבוהה יותר.
 • ריבית המשכנתא – ככל שהריבית נמוכה יותר, כך התשלום החודשי שתשלמו יהיה נמוך יותר.

הגורמים העיקריים לסירוב בבקשת משכנתא

למרות שהבנקים מעוניינים לאשר כמה שיותר משכנתאות, ישנם מספר תנאים וגורמים שעלולים להוביל לסירוב בקשת המשכנתא שלכם:

 1. הכנסה חודשית נמוכה מכדי לעמוד בתשלומי המשכנתא.
 2. היעדר הון עצמי מספק.
 3. גיל מבוגר יחסית של המועמדים למשכנתא.
 4. היסטוריית אשראי גרועה עם חובות, פיגורים או פשיטות רגל.
 5. חוסר יציבות תעסוקתית.
 6. מספר רב מדי של בקשות משכנתא פעילות.

לכן, לפני שפונים לבקש משכנתא חשוב לבדוק היטב את הנתונים הפיננסיים שלכם ולהיערך בהתאם כדי להגדיל את הסיכויים לאישור הבקשה.

טיפים לקבלת משכנתא מיטבית

כדי להבטיח שתקבלו את תנאי המשכנתא הטובים ביותר עבורכם, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 • להציג הון עצמי גבוה ככל האפשר.
 • לבדוק את האפשרות להוסיף ערבים למשכנתא.
 • להציג ביטחונות נוספים כגון פיקדונות, תיקי השקעות, דירות נוספות בבעלות וכדומה.
 • להציג הכנסות צדדיות מעבודה נוספת, השכרת דירות וכו'.
 • לנסות ולהוריד את שיעור המימון מעבר למינימום הנדרש על ידי הבנק.
 • להשוות הצעות בין הבנקים השונים.
 • לבחור משכנתא עם ריבית משתנה, גם אם היא גבוהה במקצת מהריבית הקבועה.

על ידי יישום הטיפים הללו תוכלו למקסם את סיכוייכם לקבל משכנתא בתנאים מיטביים עבור מצבכם האישי.

מחשבון משכנתא: כלים לחישוב הון עצמי לרכישת הבית שלך.
מחשבון משכנתא: כלים לחישוב הון עצמי לרכישת הבית שלך.

מסקנה

במאמר זה נציג מחשבון משכנתא פופולרי ונסביר איך להשתמש בו. נביא דוגמאות מעולם המשכנתאות ונדגים את ההשפעה של גובה ההלוואה, שכר הלקוח, ריבית ומשך ההלוואה על תשלומי המשכנתא החודשיים. המחשבון משכנתא הוא כלי מאוד שימושי וחשוב, שיכול לעזור לך להבין את ההשפעה של ההלוואה על תקציבך החודשי ולקבוע האם אתה יכול להרשות לעצמך לקחת את ההלוואה או לא.

מחשבון משכנתא הוא כלי פיננסי המאפשר למשתמש לחשב את סכום התשלום החודשי עבור ההלוואה המשכנתאית שלו.
על מנת להשתמש במחשבון משכנתא, יש להזין את סכום ההלוואה, ריבית המשכנתא ומשך ההחזר. לאחר מכן, המחשבון יחשב ויציג את התשלום החודשי המשוער שיש לשלם.
שימוש במחשבון משכנתא מאפשר לקבל מונחי תשלום מדויקים ומשוערים לגבי ההלוואה המשכנתאית. זה מאפשר למשתמש לתכנן את תקציבו הפיננסי ולהחליט אם הוא מתאים לו. כמו כן, השימוש במחשבון משכנתא מקטין את הסיכון לביצוע טעויות בחישובים ידניים שיכולות להוביל לתשלומים שגויים.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים