Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון שכר ברוטו


פירוט חישוב:

ביטוח לאומי:

מס בריאות:

מס הכנסה:

סה"כ ניכויים:

שכר נטו:

מחשבון שכר ברוטו

מבוא

מחשבון שכר ברוטו הוא כלי שימושי לחישוב המשכורת הגולמית של עובד. שכר ברוטו הוא סכום הכסף שהעובד מקבל לפני כל ניכויים והפרשי מס. במאמר זה, נעסוק בכלי המחשבון הזה, ונבין איך ניתן להשתמש בו על מנת לחשב את השכר הברוטו של עובד.

תכנת שכר ברוטו לחישוב המשכורת
תכנת שכר ברוטו לחישוב המשכורת

רקע

לפני שנתחיל להשתמש במחשבון שכר ברוטו, יש להבין כמה מונחים יסודיים:

 • שכר שעתי: זהו השכר שעל פיו מתבצע חישוב המשכורת הגולמית. השכר הזה מתקבע בהתאם לתפקיד העובד ולמדיניות החברה.
 • שעות עבודה: כמות השעות שהעובד עובד במהלך תקופת השכר. לרוב, ישנן שעות עבודה רגילות ושעות נוספות שמשקיעות עבודה במעבר לשעות הרגילות. ניתן להקפיא את הכמות הזו במחשבון.
 • ניכויים: ייתכן וישנם ניכויים שונים מהשכר הברוטו, כגון מס הכנסה, ניכוי נדידות ועוד. ניתן להוסיף את הניכויים הללו במחשבון כדי לקבל את השכר הנטו.

איך להשתמש במחשבון שכר ברוטו?

השימוש במחשבון שכר ברוטו הוא פשוט ונוח. ניתן למצוא מחשבון כזה ברשת בקלות. נחפש "מחשבון שכר ברוטו" ונבחר את המחשבון שיתאים לנו מבין התוצאות.

כדי להשתמש במחשבון, יש למלא את השדות הבאים:

 • שכר שעתי: נכתוב בשדה זה את השכר שעתי של העובד.
 • שעות עבודה: נכתוב את מספר השעות שעבד העובד בתקופה הנתונה.
 • ניכויים: ניתן להוסיף ניכויים שונים על מנת לקבל את השכר הנטו. מחשבון השכר ברוטו יחשב את השכר לפי הניכויים הללו ויציג את התוצאה המשוערת.

מכאן ניתן לשחזר את הנתונים או לשנותם על מנת לראות את השכר הגולמי המשוער. חשוב לציין כי מחשבון שכר ברוטו מספק רק חישוב משוער ואין לסמוך על התוצאות הסופיות.

דוגמאות ומקרים מציאותיים

נציג כאן כמה דוגמאות פשוטות של חישובי שכר ברוטו:

דוגמה 1: עובד במשרה מלאה

עובד עם שכר שעתי של 50 ש"ח ועובד במשך 160 שעות בחודש. נמלא את השדות במחשבון שכר ברוטו ונקבל את התוצאה:

שכר שעתי שעות עבודה ניכויים שכר ברוטו
50 160 0 8000

דוגמה 2: עובד עם ניכויים

עובד עם שכר שעתי של 60 ש"ח ועובד במשך 120 שעות בחודש. בנוסף, יש לעובד ניכויים בסך 20% מהשכר הברוטו. נמלא את השדות במחשבון ונקבל את התוצאה:

שכר שעתי שעות עבודה ניכויים שכר ברוטו
60 120 20% 7200

חישוב שכר ברוטו

חישוב השכר הברוטו הוא תהליך חשוב בניהול התקציב האישי או העסקי. השכר הברוטו כולל את המשכורת היסודית בתוספת רכיבים נוספים כגון תוספות, בונוסים, עבודה נוספת וכדומה. כדי לחשב את השכר הברוטו יש להביא בחשבון מספר גורמים:

 • משכורת יסודית - הסכום הבסיסי שהעובד מקבל באופן קבוע עבור עבודתו
 • תוספות שכר - למשל בגין ותק, השכלה, אחריות וכדומה
 • תשלומים בגין עבודה נוספת או שעות נוספות
 • בונוסים ופרמיות - תשלומים חד פעמיים עבור ביצועים או בהתאם למדיניות הארגון
 • הפרשות לביטוח לאומי ומס הכנסה - סכומים המנוכים מהמשכורת לצורך תשלום מסים וביטוח לאומי
 • הטבות שוות כסף כגון רכב צמוד, טלפון נייד, ארוחות, שי לחג וכדומה

שימוש במחשבון שכר ברוטו

כדי לפשט את תהליך חישוב השכר הברוטו ניתן להשתמש במחשבון שכר ברוטו אונליין. מחשבון כזה מאפשר להזין בקלות את הנתונים הרלוונטיים ולקבל הערכה מדויקת של השכר הברוטו.

בדרך כלל מחשבון שכר ברוטו כולל את השדות הבאים שיש למלא:

 • משכורת יסודית
 • גמולים ותוספות (ותק, ותק מקצועי, השכלה וכד')
 • שעות נוספות
 • ימי חופשה ומחלה
 • תשלומים אחרים (בונוסים, פרמיות וכד')

לאחר הזנת הנתונים המחשבון יחשב אוטומטית את הרכיבים הבאים:

 • סה"כ משכורת ברוטו
 • ניכוי מס הכנסה
 • ניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות
 • סה"כ ניכויים
 • שכר נטו

חלק מהמחשבונים אף מציגים פירוט מלא של חישוב הניכויים והזכויות הסוציאליות על פי הנתונים שהוזנו.

יתרונות בשימוש במחשבון שכר ברוטו

שימוש במחשבון שכר ברוטו מקוון מקל מאוד על חישוב השכר לעומת ביצוע ידני של החישובים. כמה מהיתרונות המרכזיים:

 • חיסכון בזמן - חישוב אוטומטי תוך שניות במקום הקלדה וחישובים ידניים
 • מניעת טעויות - מזעור טעויות אנוש האופייניות לחישובים ידניים
 • עדכניות - מחשבוני שכר מקוונים מעודכנים בהתאם לשינויים בשיעורי המס והביטוח הלאומי
 • גמישות - אפשרות לשנות בקלות את הנתונים ולבצע סימולציות שונות
 • נגישות - ניתן להשתמש במחשבון מכל מחשב או טלפון נייד מחובר לאינטרנט

מחשבוני שכר מקוונים רבים זמינים ללא תשלום ותומכים גם בעברית. כדאי למצוא מחשבון אמין המעודכן באופן שוטף בהתאם להנחיות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

מגבלות מחשבון שכר ברוטו

על אף היתרונות, למחשבוני שכר מקוונים ישנן מספר מגבלות שחשוב לקחת בחשבון:

 • הם אינם תחליף לייעוץ אישי ומקצועי לגבי מצב המיסוי והזכויות הסוציאליות של העובד
 • הם עלולים שלא לכלול אפשרויות חישוב מסוימות במצבים מורכבים או חריגים
 • הם עשויים להיות מורכבים לשימוש עבור אנשים ללא ניסיון או ידע בסיסי בתחום
 • הם אינם מהווים מסמך רשמי ומחייב לצורכי דיווח לרשויות המס

לכן, מומלץ להשתמש במחשבון שכר ברוטו בעיקר לקבלת הערכה כללית או סימולציה ראשונית. לחישוב הסופי והרשמי מומלץ להיעזר ביועץ מס או רואה חשבון המכיר היטב את המצב האישי של העובד ויוכל להביא בחשבון שיקולים נוספים.

סיכום

מחשבון שכר ברוטו הוא כלי נוח ויעיל לחישוב מהיר של השכר הברוטו והנטו על סמך נתוני השכר של העובד. עם זאת, מומלץ להיעזר במחשבון בעיקר לקבלת אומדן ראשוני ולבצע בדיקה מקיפה יותר מול יועץ מס לפני ביצוע דיווחים רשמיים. שילוב נכון של מחשבון אוטומטי עם ייעוץ אישי יאפשר חישוב מדויק ומהימן של השכר לכל מטרה.

תוכנית לחישוב שכר ברוטו
תוכנית לחישוב שכר ברוטו

מסקנה

במאמר זה למדנו על מחשבון שכר ברוטו ואיך ניתן להשתמש בו על מנת לחשב את השכר הגולמי של עובד. השימוש במחשבון הזה מאוד פשוט ונוח וניתן למצוא מחשבונים כאלה בקלות ברשת. חשוב לזכור שמחשבון זה מספק רק חישוב משוער ולא ניתן לסמוך על התוצאות הסופיות.

מחשבון שכר ברוטו הוא כלי המאפשר לחשב את השכר הגולמי של עובד לפני הוראות מס.
הגורמים המשפיעים על גובה השכר הברוטו כוללים את רמת התפקיד, הניסיון המקצועי, המומחיות ותחומי ההתמחות של העובד.
ניתן להשתמש במחשבון שכר ברוטו על ידי הזנת המידע הרלוונטי, כגון שעות עבודה, שכר שעתי או חודשי, ומינימום הלאומי. המחשבון יחשב ויציג את השכר הברוטו של העובד.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים