Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תולדותיה והתפתחותה של קריית אונו

Happy family with cute bichon dog in the park

כשאנחנו מדברים על קריית אונו, אשר את שמה אנחנו יכולים לזהות עוד במקורות תנכיים ומקורות אחרים במקרא, אנחנו מדברים למעשה על יישוב, אשר בצורתו הנוכחית הוקם במאה שעברה, בשנת 39'. המרכז החקלאי דאז, בהנעת 39 משפחות, יזם וארגן שכונה חקלאית בסמיכות לכפר אז"ר. עבור כך, אדמות של ממש נרכשו מן "השכנים", שישבו להם בכפר עאנה ובאל-ח'ירייה בזמנו. לישוב החדש החליטו לקרוא כפר אונו. כאשר עם הזמן והשנים, נחנך בכפר אונו בית הספר היסודי הראשון בתחומו, שמו: "ניר".

התהוות המועצה?

עם השנים, ולקראת אמצע המאה, הוקמה בכפר אונו מעברה שאכלסה אנשים שעלו מתימן, עיראק, צפון אפריקה ורומניה. למעשה, בדצמבר 1950, באותה שנה, החליטו יישובים נוספים, דוגמת כפר אז"ר, כמו גם רמת אפעל להצטרף לכפר אונו כמועצה אזורית אונו. ואילו, כארבע שנים לאחר מכן, החליט הכפר לפרוש מן המעוצה האזורית. יכול להיות שהיו חילוקי דעות באשר לרצון לייעד את האזור כאזור עירוני או להותירו כחקלאי. שמה של המועצה המקומית שונה אגב, לקריית אונו. וזה למעשה השם שאנו מכירים עד היום.

הקמת השכונות?

בהמשך תולדותיה של קריית אונו, החליטו להקים את שכונת קיראון. אשר, בין השנים 1962 ל-1967, נחשבה לשכונה מודרנית, כנראה לאור יישום עקרונות בנייה לגובה ושילובם של שטחים ירוקים מרובים. ישראל לוטן, היה האדריכל אשר היה אחראי על תכנונה. שכונות אחרות שניתן לציין, אשר הוקמו בתקופת זמן זו הינן ירון ורימון. למעשה, בתחילת עשור זה, שכונת ברכה פונתה ובתים חדשים החלו להיבנות. יש מי שרואים בזה, כמעין פרויקט פינוי בינוי – ועוד הראשון בישראל.

עיר למהדרין?

עוד, חשוב וניתן לציין, כי בשנת 1992, החליטו להכריז על היישוב, כעיר. כאשר בשנת 2001, בקריית אונו נפתח הקניון הראשון… בעיר. שכונת רייספלד, החלה להתאכלס בערך באותו זמן. שכונה זו נבנתה במרחב בו התקיים בעבר פרדס רייספלד. כאשר השכונה נבנתה סביב פארק, אותו הקיפו 8 בניינים. למעשה, יש שיגידו כי פארק רייספלד, הוא לא רק פארק גדול, אלא הפארק הגדול מכולם, בעיר. נחגגו בו חגיגות יום עצמות מזה שנים.

מידע נוסף אודות קריית אונו ניתן למצוא באתר המוביל בתחום חדשות קריית אונו

תוכן עניינים

מאמרים נוספים