Australian Journey

איך מוציאים ויזה לאוסטרליה

אשרת תייר ניתן לקבל על ידי הגשת בקשה ל-eVisitor או Electronic Travel Authority (ETA) לפחות 3 שבועות לפני מועד היציאה. אשרות אלו תקפות לכל היותר 3 חודשים ואינן ניתנות להארכה. מחלקת ההגירה והגנת הגבולות האוסטרלית תעריך את בקשתך ויודיע לך על החלטתם. הם עשויים גם לבקש ממך מידע נוסף כדי לזהות אם יש להעניק ויזה …

איך מוציאים ויזה לאוסטרליה לקריאה »